Hiển thị tất cả 3 kết quả

3.500.000 17.000.000 
Box LAN
Box USB
Chỉ mua phone
Box LAN
Box USB
Chỉ mua phone
Mạch Xanh
Mạch Trắng
Chỉ mua phone
5 máy
10 máy
20 máy
Thông số: Bộ box sắt full 20 máy: Nguồn 5v40a, hub, cáp usb, cáp kết nối máy tính, dây nguồn.
1.500.000 8.500.000 
Box LAN
Box USB
Chỉ mua phone
Box LAN
Box USB
Chỉ mua phone
Mạch Xanh
Mạch Trắng
Chỉ mua phone
5 máy
10 máy
20 máy
Thông số: Bộ box sắt full 20 máy: Nguồn 5v40a, hub, cáp usb, cáp kết nối máy tính, dây nguồn.
1.500.000 2.800.000 
Box LAN
Box USB
Box LAN
Box USB
Mạch Xanh
Mạch Trắng
Thông số: Bộ box sắt full 20 máy: Nguồn 5v40a, hub, cáp usb, cáp kết nối máy tính, dây nguồn.